دستگاه چاپ روتاری

  • Smart-320L Intermittent Letterpress High-speed Label Presses

    پرس های برچسب پرسرعت لترپرس متناوب Smart-320L

    1. حالت رفت و برگشت کاغذ را انتخاب کنید. یک غلتک چاپ می تواند بدون توجه به اندازه تکرار ، کار را انجام دهد. 2. سیستم کنترل سروو را برای کنترل هر رول در سیستم چاپ ، که عملکرد بهینه ماشین را ایجاد می کند ، تصویب کنید. 3. بهینه سازی غلتک های جوهر می تواند از مارک گذاری میله و شبح برای بهبود کیفیت چاپ جلوگیری کند. 4. عرضه جوهر به طور نسبی با سرعت دستگاه تغییر می کند تا نتیجه چاپ بهتر شود. 5. سوal عملکرد دستگاه در خودکار صفحه نمایش داده می شود ...